Tài chính khi bán bất động sản.Tại sao chế tạo tài chính người bán? Tôi sẽ cho bạn 1 ví dụ. Nhiều năm trước, tôi đã ...