Một ví dụ về đầu tư bất động sản sáng tạo? Khi tôi còn trẻ, tôi đã một công tác trả $ 3,40 một giờ, và bằng bí quyết nào đấy tôi đã tần tiện đủ để tậu mảnh bất động sản trước tiên của tôi – 2 chiếc Anh sắp nơi tôi sống.

sở hữu giá 3.500 đô la. Tôi đã dành 1 vài giờ để dòng bỏ bàn chải, vạch ra 1 đường lái xe những bản ghi, và vẽ tay 1 dấu hiệu. Hai tuần sau khi tôi mua nó, tôi đã bán đất với giá $ 4,750, mang $ 250 xuống, $ 100 mỗi tháng, lãi suất 11%. Với mức nâng cao vốn, lợi tức đầu tư hàng năm của tôi là trên 20%.

đầu tư bất động sản
đầu tư bất động sản

Đây là khoản đầu tư bất động sản thứ nhất của tôi. Đầu tư bất động sản sáng tạo – Khóa Tôi đã chọn đất giá rẻ, bởi vì người bán bắt buộc tiền mặt nhanh. Tôi giải quyết vấn đề của anh ta. Tôi đã bán đất cao hơn giá trị thị trường bởi vì người mua nên các điều khoản dễ dàng.

Vấn đề thứ hai được giải quyết. Giải quyết vấn đề là chìa khóa để đầu tư bất động sản sáng tạo. Các công ty điện thoại di động, đài phát thanh, sở cảnh sát và các người khác buộc phải ngọn đồi cho tháp của họ. Vấn đề là họ ko thể thắt chặt vốn của họ sắm chúng.

Một nhà đầu tư sáng tạo đã tậu ra bí quyết để giải quyết vấn đề của họ. Ông mang sáu tháng tùy chọn trên các tính chất trên đồi cho 1 vài trăm đô la. Sau đó, lúc anh tìm thấy các người bắt buộc chúng, anh sẽ nhận được hiệp đồng thuê dài hạn đã ký. Họ tự xây tháp. Với một hợp đồng thuê trong tay, thật dễ dàng để với được tài chính để thực hiện lựa tậuchọn các tài sản.

Ông đã đầu tư vài trăm đô la để tạo ra rộng rãi thu nhập. Cây là nên thiết bởi các nhà máy gỗ. Một người bạn của tôi đã giải quyết vấn đề này bằng bí quyết cho phép 1 nhà hàng cắt giảm 1 nửa số cây trên của cải nhỏ của mình.

Họ đã trả 4.500 đô la và tôi ko thể thấy sự dị biệt khi chúng được thực hiện. Tài sản mang giá trị đa dạng như ngày sau khi cắt giảm như ngày hôm trước. Bạn tôi sống ở đó, nhưng một nhà đầu tư sáng tạo với thể chọn tài sản như của mình, bán một nửa số cây, mang thể đất sét hoặc sỏi quá, và sau đó bán lại đất. Để giải quyết vấn đề, bạn nên tậu ra chúng là gì.

Mọi người bắt buộc thuật ngữ dễ dàng không? Đã xóa rất nhiều? Lumber? Truy cập rẻ hơn vào 1 mảnh tài sản? Mảnh đất nhỏ hơn? Căn hộ thay vì căn hộ? Danh sách mang thể tiếp tục. Chỉ cần nhớ rằng giải quyết vấn đề là chìa khóa để đầu tư bất động sản sáng tạo.