Foreclosure là 1 thủ tục pháp lý mà theo đó quận thực thi tính sổ thuế bất động sản. Quận sắm lại quyền với hợp pháp đối sở hữu 1 của cải giả dụ các dòng thuế ấy không được thanh toán vào một ngày nhất định.

Nói chung bất động sản thường bị tịch thâu nhà bị tịch thâu ba năm sau khi thuế phát triển thành quá hạn. Danh sách toàn bộ các tài sản mà trên ấy các chiếc thuế ko được trả tiền bị tịch thu nhà và cốt tử được chuẩn bị vào tháng Bảy mỗi năm đối những tài khoản mang thuế của cải là ba năm quá hạn. Nếu 1 tài sản nhất mực với thể bị tịch thu tài sản thì chủ tài sản sở hữu thể bắt buộc thông báo.

cái giải quyết Foreclosure
cái giải quyết Foreclosure

 Một tháng sau khi danh sách được công bố, trạng sư của khu học chánh đấy liệt kê bản án và phán quyết của tòa án. Thông báo tịch biên nhà bị trưng thu được gửi tới các người khác nhau và thậm chí được lưu hành ở các vùng khác nhau của đất nước. Khi tất cả điều này đã được thực hiện, một ngày đấu giá yêu thích được ban bố bao gồm tất cả người và quan chức tòa án trong đó. Bao giờ của cải của bạn sở hữu thể được loại bỏ khỏi danh sách tịch kí của cải giả dụ bạn trả những dòng thuế tương ứng sở hữu lãi trước ngày xuất bản. Và ngay cả sau khi danh sách được xuất bản, bạn mang thể mẫu bỏ tên thuộc tính của bạn khỏi danh sách đấy bằng cách tính sổ đa số những chiếc thuế, lãi suất cũng như nhiều 5 phần trăm của tổng số tiền thuế và lãi nợ trên tài sản đó.

   Bên cạnh tất cả điều này rất rộng rãi thiết bị tác động đến lĩnh vực tịch kí nhà; một trong những điều quan trọng nhất là marketing tịch biên nhà. Bởi vì lợi nhuận đầu ra enchant của nó nó mang 1 lôi kéo vô cùng lớn, bất kỳ một trong các người thoạt đầu tư bất động sản và đang phê chuẩn để tìm 1 tài sản tịch thu tài sản buộc phải với đủ thực tại tác động đến điều mà ông sẽ làm. Foreclosure đầu tư ko nênmột thuật ngữ tuyệt vời cho các người chỉ mới bắt đầu nó, họ phải nắm tay cần mang được ít ra một vài năm kinh nghiệm đầu tư bất động sản truyền thống hơn trước lúc thực hành theo phương pháp của họ để tịch kí nhà.

  Nhiều người đầu tư của cải của họ sở hữu hy vọng rằng họ sẽ thu được lợi nhuận khổng lồ duyệt y nó nhưng mang một số thực tiễn kinh khủng bắt buộc được biết để giảm thiểu bất kỳ biến chứng nào, 1 khoản đầu tư tịch kí tài sản mang thể quét sạch toàn bộ vốn và sự hết lòng của bạn cho mọi đầu tư bất động sản.

Vì vậy, nó cực kỳ rất bắt buộc thiết để sở hữu đủ kinh nghiệm và kiến ​​thức để nâng cao cường nền tảng của bạn trong buôn bán tịch biên nhà; bạn chỉ đơn thuầnbắt đầu cách tiếp cận mua đơn thuần hơn và khiến cho quen các tài sản, luật, pháp lệnh, hành động và những khoản vay trước khi xử lý 1 số điều vô cùng lớn. Cố gắng tìm hiểu các tìm kiếm tiêu đề nhanh như những chuyên gia. Tìm hiểu những chính sách của chính phủ với hồ sơ tài sảnhồ sơ đánh giá thuế. Tìm hiểu những giá trị tài sản trong một khu vực mà bạn sẽ đầu tư.