Với các giấy tờ quốc gia tịch kí nhà bị tịch thâu tiếp tục tăng cao trong năm tháng năm 2006, bằng cớ gắn kết rằng số lượng ngày một tăng của những chủ nhà Hoa Kỳ đang buộc phải vật lộn để duy trì tính sổ thế chấp hàng tháng của họ.     

Bây giờ những nhà xây dựng đang nên đối mặt với sức ép thị trường giảm từ số lượng nhà bị tịch thu gia tăng. Bằng chứng là sự sụt giảm doanh số bán nhà được báo cáo bởi các nhà xây dựng, các nhà đầu cơ đang nhận ra rằng “đầu tư” của họ đang khởi đầu mất vốn khi giá bất động sản giảm, họ buộc nên hạ giá chào bán.     Thêm vào vấn đề sự gia tăng tỷ lệ thế chấp và một hit cho ngân sách cho xăng, và người tìm nhà đã mất 1 số lượng to sức mua của họ     Tất cả các áp lực thị trường bất động sản giảm tiếp tục xây dựng và khi nhà bị tịch thu khởi đầu tràn trề thị trường, giá sẽ giảm nhanh hơn.     Điểm cân nhắc:

    

giấy tờ nhà bị thu
giấy tờ nhà bị thu

1. Nhà bị tịch thu đang thêm vào nguồn cung cấp.     

2. Các nhà xây dựng nhà vẫn đang thêm vào nguồn cung cấp.     

3. Tâm lý nhà đầu tư bất động sản đã thay đổi, giảm cầu.     Đó là các điều kiện thị trường này sẽ cho phép nhà đầu tư bất động sản khôn ngoan hoặc người chọn nhà lần thứ 1 thời cơ độc nhất vô nhị để với được quyền mang bất động sản trong thời kì thị trường suy thoái. Tổng quan về công đoạn tịch kí tài sản     Mỗi tiểu bang với biến thể của nó trên quy trình tịch thu nhà: hai quy trình trưng thu nhà thể xảy ra:     Khiếu năn nỉ tư pháp: (Khoảng thời gian – 10 tới 11 tháng)

    

1. Chủ sở hữu nhà mặc định tính sổ trong ba tháng liên tiếp.     

2. Người cho vay giữ lại các dịch vụ của luật sư.     

3. Công ty hợp pháp sẽ nộp Thông báo Mặc định (NOD) tại tòa án quận.     

4. Thông báo mặc định sẽ được xuất bản trong bốn tuần liên tiếp để thông tin công khai.     

5. Vào cuối bốn tuần, ngôi nhà sẽ được bán đấu giá cho người trả giá cao nhất tại các bậc của tòa án quận.     

6. Chủ nhà được cấp sáu tháng để trương mục của họ ngày nay và trả hết nợ.     

7. Nếu chủ nhà thành công trong việc tái tài trợ hoặc bán nhà hoặc một số phương pháp nâng cao đủ tiền mặt để trả tiền thế chấp, họ vẫn với thể cứu ngôi nhà trong thời hạn sáu tháng này.    

8. Sau sáu tháng, cảnh sát trưởng từ tòa án sẽ đến nhà chủ nhà và đuổi căn nhà và thay đổi ổ khóa.

9. Ngôi nhà hiện đang bị trưng thu chính thức và thuộc về ngân hàng hoặc nhà đầu tư đã tìm nhà trong phiên đấu giá của tòa án.     Không tịch kí nhà tư pháp: (Khoảng thời kì – 4 đến 5 tháng)

1. Chủ nhà ko thanh toán trong ba tháng liên tiếp.     

2. Bên cho vay sẽ chuyển vấn đề này cho 1 nhà hàng luật sư.     

3. Công ty hợp pháp sẽ nộp Thông báo Mặc định (NOD) tại văn phòng thư ký quận.     

4. Thông báo mặc định sẽ được xuất bản trong bốn tuần liên tiếp để thông tin công khai.     

5. Vào cuối bốn tuần, ngôi nhà sẽ được bán đấu giá cho người trả giá cao nhất tại các bậc của tòa án quận.     

6. Quá trình trục xuất xảy ra trong vòng 3-4 ngày sau lúc đấu giá và tài sản hoàn trả lại cho người cho vay hoặc nhà đầu tư đã tìm nhà đấu giá. Cơ hội Lợi nhuận Foreclosure     Có ba công đoạn cho một thời cơ tịch biên nhà: Trước khi bán của người được ủy thác, bán hàng của người được ủy thác, hoặc sau lúc bán của người được ủy thác.     * Trước khi Bán – Thời gian giữa thời khắc chủ nhà đã dừng thực hiện tính sổ thế chấp và lúc nào thực sự được đưa vào bán đấu giá. Các nhà đầu tư tận dụng thời cơ này để đối phó trực tiếp sở hữu chủ nhà.     * Tại The Sale -Khi tòa án tịch thâu của cải từ chủ nhà và bán nó cho người trả giá cao nhất. Cảnh sát trưởng quận hoặc người được ủy thác xử lý công đoạn này, tùy thuộc vào tiểu bang     * Sau lúc bán -Nếu của cải ko bán đấu giá, hoặc ví như người cho vay chấm dứt lên như là nhà thầu cao nhất, nhà vươn lên là REO, hoặc “bất động sản thuộc sở hữu” của ngân hàng. Các nhà băng sau đấy tìm mọi cách bán các của cải REO này trên thị trường mở, thường ưng chuẩn 1 đại lý bất động sản hoặc nhà hàng tiếp thị của bên thứ ba. Tìm Danh sách Foreclosure     Một số trang web trực tuyến cung ứngcách thành viên mua chung ahrefs tiêu dùng thử, hãy thử một số trang web liệt kê trưng thu của cảiđánh giá các trang web sản xuất danh sách mới nhất rẻ nhất. Kể từ lúc danh sách tịch thu nhà thể được chọn thấy bằng cách truy cập văn phòng của người ghi địa phương và làm cho bản sao này sở hữu thể được cạnh tranh nhắc từ khi danh sách được thêm vào 1 cơ sở hàng ngày.     Sử dụng Internet, 1 số trang web cho phép tìm kiếm theo tiểu bang, quận, thị thành và mã zip. Giống như bất kỳ sản phẩm nào, việc thực hành so sánh những trang web danh sách nhà bị tịch biên của riêng bạn sẽ đến cho bạn giá tốt nhất và giá trị đồng tiền. Tận dụng thời kì dùng thử miễn chi phí được sản xuất để kiểm tra danh sách của họ. Các trang web sẽ chế tạo danh sách mới nhất sở hữu các cập nhật hàng ngày / hàng tháng.