Giả mạo văn bản của Chủ tịch UBND Đà Nẵng ký nhằm thổi giá đất

Một văn bản có chữ ký của ông Huỳnh Đức Thơ đã được tung lên mạng xã hội cóđộng cơ được …